Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên không phức tạp nhưng nếu doanh nghiệp không thực hiện thường xuyên vẫn sẽ vướng phải những lỗi sai không đáng có dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, người đại diện pháp luật mới không thể nhân danh công ty thực hiện các giao dịch khi chưa được sự chấp thuận của Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Do vậy, doanh nghiệp cần biết về thành phần hồ sơ và các nội dung cần chuẩn bị theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên cũng có những đặc điểm của Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nói chung được Quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ:

  • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết đinh phải ghi rõ nội dung được thay thế trong Điều lệ công ty; 
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên hợp lệ. Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay thế trong Điều lệ công ty ;
  • Bản sao công chứng hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhận khác còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký tạm trú/ Giấy phép lao động v.v….).

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *