Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật được đưa ra từ cuộc họp của các thành viên sở hữu của công ty và phải được ghi nhận thành văn bản. Vậy, văn bản này bao gồm các nội dung gì? 

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

Trong quá trình hoạt động và quản lý doanh nghiệp, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là hoàn toàn bình thường và phổ biến. Vậy nếu có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần chuẩn bị Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào?

Các giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký;
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết đinh phải ghi rõ nội dung được thay thế trong Điều lệ công ty ;
  • Bản sao công chứng hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhận khác còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký tạm trú/ Giấy phép lao động v.v….).

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là thành phần hồ sơ băt buộc đối với các loại hình doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên. Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật thể hiện sự đồng thuận của các thành viên về việc thay đổi người đại diện pháp luật và là một trong những căn cứ quan trọng để Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận và ghi nhận lên hệ thống. 

Nội dung Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:

  • Cơ sở pháp lý và cơ sở nội bộ để đưa ra quyết định;
  • Nêu rõ quyết định thay đổi người đại diện pháp luật;
  • Thông tin của người đại diện pháp luật mới: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số CMND, địa chỉ thường trú, tạm trú;
  • Thời điểm có hiệu lực của quyết định;
  • Đại diện của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu.

LTL Consultants sẽ hỗ trợ quý khách hàng soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp và theo dõi hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mình.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *