Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016 được thực hiện theo quy định nào? Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016 có điểm gì mới cần lưu ý? Khi nào doanh nghiệp phải thực hiện bổ sung ngành nghề? Không bổ sung vẫn kinh doanh có được không?

Doanh nghiệp thực hiện bổ sung ngành nghề khi nào?

Doanh nghiệp cần thực hiện bổ sung ngành nghề khi doanh nghiệp phát sinh hoặc dự kiến kinh doanh các ngành nghề mới mà doanh nghiệp chưa đăng ký trước đây khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần xuất các hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng, đối tác liên quan đến các ngành nghề mới.

Nếu không thực hiện bổ sung, có thể xem phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không bao gồm những ngành này, dẫn đến việc xuất hóa đơn cho ngành nghề không được phép kinh doanh là trái quy định pháp luật.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016 có điểm khác gì?

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016 được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp. So với Luật Doanh nghiệp 2005 thì Luật Doanh nghiệp 2014 có một số điểm mới tiến bộ hơn cần lưu ý như sau:

  • Về nguyên tắc, pháp luật ghi nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất quản lý của nhà nước, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước khi có sự thay đổi về ngành nghề.
  • Doanh nghiệp cận căn cứ theo nhu cầu sản cuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như những dự định tương lai để dự liệu đăng ký cho đầy đủ. Tránh thay đổi, bổ sung nhiều lần mất nhiều thời gian và lỡ các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Ngành nghề phải được mã hóa theo Hệ thống ngành nghề quốc gia.
  • Từ ngày 1/7/2015, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không ghi nhận thông tin ngành nghề kinh doanh nữa. Các thông tin này sẽ được ghi nhận tại hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.
  • Cần lưu ý khi ngành nghề bổ sung yêu cầu vốn pháp định vì có thể phải tăng vốn điều lệ tương ứng với mức vốn pháp định của ngành nghề đó.
  • Thời gian xử lý hồ sơ đã được rút ngắn chỉ còn có 3 ngày làm việc tạo nhiều thuận lợi để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh, tránh mất thời gian của doanh nghiệp. 
  • Hồ sơ tinh giản, không rườm ra như trước đây.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Chuyển nhượng vốn góp là gì

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *