Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm những giấy tờ nào? Thời gian xử lý thủ tục bao gồm bao nhiêu ngày? Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật như thế nào?

Người đại diện pháp luật đóng vai trò gì trong doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2015 đã có một số điểm mới quy định về người Đại diện theo pháp luật.

Trước hết đi từ quy định về người Đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại Điều 137 Bộ Luật dân sự 2015 bao gồm:

  • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
  • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
  • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Dựa trên nền tảng này, Luật Doanh nghiệp 2015 đã xây dựng khái niệm về người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 13 như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình hoạt động và quản lý doanh nghiệp, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là hoàn toàn bình thường và phổ biến. Vậy nếu có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần chuẩn bị Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào?

Các giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký;
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết đinh phải ghi rõ nội dung được thay thế trong Điều lệ công ty ;
  • Bản sao công chứng hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhận khác còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký tạm trú/ Giấy phép lao động v.v….).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật tuân theo các quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác theo Điều lệ doanh nghiệp (Nếu có).

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *