Vốn pháp định và vốn điều lệ

Vốn pháp định và vốn điều lệ

Vốn pháp định và vốn điều lệ là gì? Hai loại vốn này có gì khác nhau hay không? ý nghĩ của mỗi loại vốn này là gì? Doanh nghiệp cần lưu ý gì về hai loại vốn?

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp để hoạt động ở một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ, để hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ (theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Vốn pháp định được xác định bằng chứng thư xác nhận do ngân hàng thương mại phát hành.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Có thể hiểu đây là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký và thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình. 

Phân biệt Vốn pháp định và vốn điều lệ?

Vốn pháp định và vốn điều lệ về cơ bản là khác nhau. Trong khi vốn điều lệ chỉ là một loại vốn để đăng ký hoạt động được doanh nghiệp tự do quyết định và chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp thì vốn pháp định lại là mức vốn tối thiểu bắt buộc phải có để doanh nghiệp được hoạt động một ngành nghề cụ thể nào đó.

Vốn điều lệ không bắt buộc phải chứng minh nhưng vốn pháp định phải được chứng minh thông qua chứng thư xác nhận của ngân hàng thương mại nếu doanh nghiệp có phát sinh hoạt động ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. 

Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn pháp định và vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *