Vốn pháp định 2017

Vốn pháp định 2017

Vốn pháp định 2017 có thay đổi gì? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì? Vốn pháp định 2017 được quy định tại văn bản nào?

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp để hoạt động ở một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ, để hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ (theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Vốn pháp định được xác định bằng chứng thư xác nhận do ngân hàng thương mại phát hành.

Vốn pháp định 2017 có điểm gì mới?

Vốn pháp định 2017 không được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp như trước đây mà được quy định rải rác tại các văn bản dưới luật được ban hành bởi các cơ quan hành pháp cho từng ngành nghề cụ thể.

Một số mức vốn pháp định đã được nâng lên cho phù hơp với tình hình kinh tế hiện tại. Ví dụ, mức vốn pháp định áp cho ngành kinh doanh bất động sản trước đây là 6 tỷ thì nay đã được nâng lên thành 20 tỷ theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Trước tình hình đó, có thể thấy quy định về vốn pháp định 2017 đã có nhiều thay đổi và để biết mức vốn pháp định cụ thể cho từng ngành phải tiến hành tra cứu văn bản pháp luật kỹ lưỡng trước khi tiến hành kinh doanh. 

Legal for Startup 6 – Quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn pháp định 2017 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *