Có cần chứng minh vốn điều lệ

Có cần chứng minh vốn điều lệ

Có cần chứng minh vốn điều lệ song song với việc thực hiện kê khai mức vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp hay không? Có cần chứng minh vốn điều lệ bằng tài khoản có trong ngân hàng không? Các thành viên góp vốn, cổ động có thể chứng minh việc góp vốn của mình và bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các công cụ, tài liệu nào? 

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là một khái niệm cơ bản của Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Theo đó, có thể hiểu vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp hoặc mệnh giá của các cổ phần mà các thành viên Công ty TNHH hoặc cổ đông của Công ty cổ phần cam kết sẽ góp hoặc thanh toán hoặc đã thực góp hoặc đã thanh toán.

Vốn điều lệ phải được ghi trong điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ có ý nghĩa như sau:

  • Sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên góp vốn/ cổ đông với khách hàng, đối tác;
  • Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
  • Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn/cổ đông;
  • Đối với các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn thì thành viên góp vốn/ cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì cả loại hình Công ty TNHH và công ty Cổ phần phải hoàn tất việc góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Có cần chứng minh vốn điều lệ

Vốn điều lệ do công ty tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai. Thực tế cho thấy doanh nghiệp không cần phải chứng minh vốn điều lệ tại bước đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, việc Có cần chứng minh vốn điều hay không không quan trọng. Tuy nhiên, việc chứng minh phần vốn góp của thành viên công ty là hoàn toàn cần thiết, hay nói cách khác, các thành viên góp vốn/ cổ đông sẽ phải nắm giữ các giấy tờ gì để chứng minh mình đã góp vốn vào công ty, cũng như làm căn cứ để phân chia lợi nhuận sau này. Các Giấy tờ pháp lý nào bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện rõ tỷ lệ vốn góp của các thành viên/ cổ đông;
  • Điều lệ công ty;
  • Giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu. Cần lưu ý rằng, khác với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ, khi công ty đã phát hành các tài liệu này cho thành viên/cổ đông thì dù trên thực tế các thành viên/cổ đông đã góp vốn vào công ty hay chưa thì tài liệu đó là một trong các căn cứ pháp lý quan trọng xác định phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty khi có tranh chấp xảy ra.
  • Sổ đăng ký thành viên/ cổ đông. Tài liệu này thể hiện rõ tỷ lệ góp vốn/ cổ phần/ loại tài sản góp vốn. Do vậy, các sổ này cùng với Giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu là tài liệu pháp lý quan trọng để xác định hoạt động góp vốn trên thực tế.
  • Biên lai thu tiền, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, chứng từ về tài sản góp vốn.
  • Các tài liệu khác trong nội bộ doanh nghiệp.

Cần lưu ý rằng, trong trường hợp ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp có mã ngành yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định này.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Có cần chứng minh vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Có cần chứng minh vốn điều lệ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *