Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là câu hỏi đầu tiên làm đau đầu không ít doanh nghiệp/ nhà khởi nghiệp. Đó chỉ là khi doanh nghiệp chưa thật sự hiểu các quy định của pháp luật về các loại vốn khi đăng ký hoạt động.

Đó là vốn thực có hay vốn đăng ký? Có cần phải chứng minh lượng vốn này hay không? Mức vốn là bao nhiêu còn phụ thuộc vào lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh muốn đăng ký là gì.

Trong phạm vi bài viết này, LTL sẽ giới thiệu các loại vốn mà doanh nghiệp có khả năng gặp phải và ý nghĩa của từng loại vốn như thế nào?

1. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Có thể hiểu đây là khoản vốn dược doanh nghiệp tự do đăng ký và thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình. 

2. Vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp để hoạt động ở một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ, để hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ (theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Vốn pháp định được xác định bằng chứng thư xác nhận do ngân hàng thương mại phát hành.

3. Vốn ký quỹ

Ký quỹ là nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí, đá quý hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong tỏa của một ngân hàng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ đi chi phí ngân hàng. 

Ví dụ: Căn cứ tại Điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg để hoạt động tư ván du học, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ với mức ký quỹ tối thiểu là 500.000.000 đồng. Sô tiền ký quỹ này được sử dụng để giải quyết các rủi ro. Tuy nhiên, quy định này đã hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016 theo công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN, theo đó khi thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học thì không phải thực hiện việc ký quỹ nữa.

4. Vốn góp của chủ đầu tư nước ngoài

Đây là phần vốn góp có tỷ lệ nhất định vào Công ty Việt Nam. Tỷ lệ có thể ở một mức hạn định hoặc 100% phụ thuộc vào các cam kết hợp tác quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và lộ trình mở cửa thị trường. Loại vốn này chỉ có các công ty có vốn nước ngoài mới cần lưu ý. 

Từ đây có thể thấy rằng, hiện có nhiều khái niệm về vốn mà doanh nghiệp phải quan tâm. Để biết thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn phải căn cứ vào tình hình thực tế và trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mới có thể đưa ra tư vấn xác đáng.

Có cần chứng minh vốn điều lệ

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *