Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Hai khái niệm rất hay bị nhầm lẫn trong doanh nghiệp và các nhà đầu tư là Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu? Hai loại vốn có gì khác nhau? Mỗi loại vốn có ý nghĩa gì?

Có nhiều khái niệm về vốn. Việc nắm rõ khái niệm và bản chất của nó giúp nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp có thể biết rõ tình hình kinh doanh, tiềm năng cũng như các rủi ro về mặt tài chính có khả năng phải gánh chịu khi hợp tác làm ăn, kinh doanh và đầu tư.

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là một khái niệm cơ bản của Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Theo đó, có thể hiểu vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp hoặc mệnh giá của các cổ phần mà các thành viên Công ty TNHH hoặc cổ động của Công ty cổ phần cam kết sẽ góp hoặc thanh toán hoặc đã thực góp hoặc đã thanh toán.

Vốn điều lệ phải được ghi trong điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ có ý nghĩa như sau:

  • Sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên góp vốn/ cổ đông với khách hàng, đối tác;
  • Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
  • Là cơ sở đê phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn/cổ đông;
  • Đối với các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn thì thành viên góp vốn/ cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết.

2. Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu là một khái niệm trong nghiệp vụ kế toán, thường hay xuất hiện trong bản cân đối kế toán. So với vốn điều lệ, đây là một khái niệm rộng hơn. Vốn chủ sở hữu được tạo nên từ các nguồn sau:

  • Số tiền vốn góp của các nhà dầu tư;
  • Tổng số tiền tạo ra từ kết quả kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối);
  • Chênh lệch đánh giá tài sản.

Về giá trị, vốn chủ sở hữu bằng tổng các giá trị tài sản có của công ty trừ tổng giá trị tài sản nợ của công ty. Giá trị của vốn chủ sở hữu thường lớn hơn giá trị vốn điều lệ.

3. Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào?

Điểm khác biêt bản chất giữa Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là vốn điều lệ chỉ là một con số có tính chất đăng ký trong khi vốn chủ sở hữu là một số liệu có thể thay đổi trên thực tế phụ thuộc vào tình hình lãi lỗ của công ty. 

Nhà đầu tư và đối tác của công ty cần căn cứ vào vốn điều lệ để biết được số cổ phần công ty phát hành và cơ sở pháp lý về phạm vi chịu trách nhiệm khi có tranh chấp. 

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *