Đăng ký thành lập công ty ở đâu

Đăng ký thành lập công ty ở đâu

Đăng ký thành lập công ty ở đâu? Thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nào? Thủ tục tiến hành bao gồm những bước nào? Cơ quan nào quản lý hoạt động đăng ký thành lập công ty?

Đăng ký thành lập công ty ở đâu

Hiện nay thủ tục đăng ký thành lập công ty được thực hiện tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng doanh nghiệp đăng ký mới lớn nhất cả nước. Đối với các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty với địa chỉ trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ sở hữu/ Người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền cho cá nhân khác thông qua văn bản ủy quyền để thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền. 

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty;
 • Danh sách thành viên (nếu công ty có từ 2 thành viên trở lên);
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Chứng minh nhân dân của các thành viên là cá nhân hoặc Giấy phép thành lập nếu là tổ chức hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục.

Đăng ký thành lập công ty mất bao lâu

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy phép thành lập nếu hồ sơ hợp lệ.

Doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau thành lập bao gồm:

 • Khắc dấu công ty và thông báo mẫu dấu đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Mở tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Mua chữ ký số;
 • Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu;
 • Đặt in hóa đơn công ty;
 • Treo biển hiệu công ty.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Đăng ký thành lập công ty ở đâu nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Đăng ký thành lập công ty ở đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *