Thành lập công ty không cần vốn điều lệ

Thành lập công ty không cần vốn điều lệ

Thành lập công ty không cần vốn điều lệ có đúng không? Thành lập công ty có cần vốn điều lệ hay không? Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ tối thiểu của công ty là bao nhiêu?

Vốn điều lệ là gì?

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vì tính chất là vốn đăng ký để hoạt động nên vốn này do doanh nghiệp tự do quyết định, không có mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định. Vốn cao thì tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tăng mức vốn vay và tạo sự tin tưởng của khách hàng nhưng cũng mang đến cho doanh nghiệp những rủi ro nhất định.

Thành lập công ty không cần vốn điều lệ là đúng hay sai?

Với những phân tích như trên nên nhận định thành lập công ty không cần vốn điều lệ là hoàn toàn sai theo quy định hiện hành.

Vốn điều lệ là một trong những nội dung chủ sở hữu/ thành viên góp vốn/ cổ đông phải đăng ký, khai báo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vốn điều lệ thể hiện mức vốn ban đầu doanh nghiệp có để thành lập và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động. Ngoài ra, vốn điều lệ cũng thể hiện phạm vi chịu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng của mình.

Đặc biệt, vốn điều lệ được quy định chính là cơ sở xác định tỷ lệ vốn góp hay sở hữu cổ phần trong công ty, qua đó làm cơ sở xác định quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ của các thành viên, các nhà đầu tư trong công ty khi phát sinh lợi nhuận cũng như thực hiện các nghĩa vụ nợ, rủi ro khác.

Vốn điều lệ quá thấp thì khó lòng thể hiện được sự lớn mạnh về tài chính của doanh nghiệp nên chủ doanh nghiệp và thành viên góp vốn cần cân nhắc mức vốn điều lệ đăng ký ban đầu là bao nhiêu.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thành lập công ty không cần vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đăng ký thành lập công ty ở đâu

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com