Thủ tục thành lập công ty tư nhân

Thủ tục thành lập công ty tư nhân

Công ty tư nhân là gì? Thủ tục thành lập công ty tư nhân là gì? Công ty tư nhân hay doanh nghiệp tư nhân? Công ty tư nhân có những ưu điểm gì? Cần lưu ý những điểm nào liên quan đến công ty tư nhân?

Công ty tư nhân là loại hình doanh nghiệp gì?

Công ty tư nhân là một loại hình doanh nghiệp phổ biến. Công ty tư nhân chính là một cách gọi khác của doanh nghiệp tư nhân.

Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty tư nhân với các đặc điểm cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Một đặc điểm quan trọng của công ty tư nhân là do cá nhân làm chủ. Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì công ty tư nhân không phải loại hình phù hợp. Lúc đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới là loại hình phù hợp.

Công ty tư nhân có những ưu điểm gì?

Từ quy định trên có thể nhìn thấy, công ty tư nhân có ưu điểm là chủ sở hữu có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến công ty; Không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn của cá nhân sang cho công ty nên không làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ sở hữu. Loại hình doanh nghiệp này chỉ áp dụng đối với các cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, không có nhu cầu phình to hoạt động kinh doanh quá mức và không huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Thủ tục thành lập công ty tư nhân?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản. Chủ sở hữu chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin và hoàn chỉnh bộ hồ sơ đăng ký được quy định rất cụ thể tại Điều 20 Luật doanh nghiệp 2014 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 20. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thành lập công ty tư nhân nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đăng ký thành lập công ty ở đâu

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *