Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp gì? Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên bao gồm những gì? Công ty TNHH có những ưu điểm gì?

Loại hình Công ty TNHH là một loại hình doanh nghiệp phổ biến được nhiều cá nhân, tổ chức khởi sự kinh doanh lựa chọn. Vậy Công ty TNHH là gì và có những ưu điểm gì? Nếu muốn thành thành lập cần phải làm những thủ tục gì sẽ được LTL giải đáp ngay sau đây.

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Trong đó công ty TNHH 2 thành viên có những đặc điểm như sau:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Như vậy, đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên, thành viên góp vốn vừa có thể là cá nhân, vừa có thể là tổ chức.

Công ty TNHH 2 thành viên có ưu điểm gì?

Công ty TNHH 2 thành viên có những ưu và nhược điểm chung của công ty TNHH như sau:

Về ưu điểm, là chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp; có tư cách pháp nhân.

Nhược điểm lớn nhất của Công ty TNHH là không được phát hành chứng khoán. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, doanh nghiệp có thể tiến hành chuyển đổi loại hình thành công ty Cổ phần.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

Quý khách hàng cần tiến thành theo 3 bước chính:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin liên quan đến Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, Ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ muốn đăng ký, thông tin thành viên góp vốn và phân bổ vốn như thế nào, người đại diện pháp luật là ai.

Bước 2: Quý khách hàng có thể ủy quyền cho cá nhân chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đvới cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đi với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 3: Khắc dấu và thực hiện các thủ tục sau thành lập

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập xong, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục sau thành lập bao gồm các công việc cụ thể sau:

  • Khắc dấu và thông báo mẫu dấu đến cơ quan có thẩm quyền.
  • Mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số.
  • Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
  • Thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn.
  • Treo biển hiệu công ty.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thành lập công ty không cần vốn điều lệ

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com