Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, hiện nay loại hình doanh nghiệp có một thành viên bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên luật chỉ quy định hình thức chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần và ngược lại.

1. Khái niệm

Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần. Về hình thức chuyển đổi, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể kết nạp thêm thành viên mới hoặc chuyển nhượng phần vốn góp và phải đảm bảo có tối thiểu là 03 cổ đông trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty cổ phần (Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015)

Để chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  thành công ty cổ phần thì cần phải có hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi công ty;
  • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp.
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

3. Thủ tục chuyển đổi

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *