Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp thực ra là cách gọi tắt của cụm từ “chuyển đổi loại hình doanh nghiệp” – một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

1. Đặc điểm chung của các hình thức chuyển đổi.

Nhìn chung hiện này, 4 hình thức chuyển đổi doanh nghiệp được quy định từ Điều 196 đến Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014 đều có đặc điểm chung về hệ quả của quá trình chuyển đổi. Tức là công ty chuyển đổi sẽ đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp hiện hành cho phép 4 hình thức chuyển đổi doanh nghiệp như sau:

  • Thứ nhất, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
  • Thứ hai, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Thứ ba, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Thứ tư, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Hồ sơ chuyển đổi

  • Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015, hồ sơ chuyển đổi gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

  • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015, hồ sơ chuyển đổi gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

d) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;…
đ) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân;

e) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
g) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trên đây là một số nội dung liên quan đến câu hỏi “Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *