Thời hạn bảo hộ tác phẩm di cảo

Thời hạn bảo hộ tác phẩm di cảo

Khi một tác phẩm ra đời và được định hình dưới một hình thức nhất định thì quyền tác giả đã phát sinh cơ chế bảo hộ đối với tác phẩm đó mà không cần thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm cũng sẽ phát sinh ngay tại thời điểm đó và tùy theo từng thể loại tác phẩm mà thời hạn bảo hộ khác nhau. Đối với tác phẩm di cảo thì thời hạn bảo hộ được quy định cụ thể như thế nào?

1.Khái niệm tác phẩm di cảo

Theo Khoản 1 Điều 4 NĐ 100/2006/NĐ-CP: “ Tác phẩm di cảo là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả đã chết”. Như vậy, có thể hiểu tác phẩm di cảo là tác phẩm thuộc bất kỳ loại hình nào hay lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật; tuy nhiên, khác với những tác phẩm còn lại có thể được công bố ngay sau khi tác giả hoàn thành quá trình sáng tác, tác phẩm di cảo chỉ được biết đến khi tác giả qua đời thông qua việc một chủ thể khác công bố.

2. Thời hạn bảo hộ tác phẩm di cảo

Quyền tác giả bao gồm hai nhóm quyền chính: quyền nhân thân và quyền tài sản, do đó, thời hạn bảo hộ của hai nhóm quyền này cũng khác nhau.

– Quyền nhân thân: Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: “Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn”. Như vậy, quyền nhân thân đối với tác phẩm di cảo được bảo hộ vô thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19.

– Quyền tài sản: Căn cứ Khoản 1 Điều 26 NĐ 100/2006/NĐ-CP, quy định: “1. Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên”. Như vậy, quyền nhân thân trong trương hợp tại Khoản 3 Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 là có thời hạn: 50 năm kể từ khi tác phẩm công bố lần đầu tiên. Và tương tự, quyền tài sản đối với tác phẩm di cảo cũng là 50 năm tính từ ngày công bố tác phẩm lần đầu.

Trong thời hạn bảo hộ, bất kỳ chủ thể nào có hành vi xâm phạm đều có thể bị xử lý bằng các biện pháp: dân sự, hành chính, hình sự theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

Đăng ký bản quyền thương hiệu ở đâu ?

Trên đây là một số thông tin về Thời hạn bảo hộ tác phẩm di cảo nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Chiến lược kinh doanh online dành cho sếp có giá là 1.868.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 51% chỉ còn 899.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *