Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 được quy định cụ thể như thế nào? có điểm gì mới? Doanh nghiệp thực hiện Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 qua mấy giai đoạn? gồm những công việc nào?

Các điểm mới của thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh liên quan đến vốn pháp định, chứng chỉ tại thời điểm thành lập doanh nghiệp. Có thể hiểu như chuyên hoàn toàn từ “tiền kiểm” sang  “hậu kiểm”. Do thành lập doanh nghiệp về bản chất là ghi nhận về pháp lý về sự ra đời của doanh nghiệp trên thị trường.

Thứ hai, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc , rút ngắn thời gian để đi vào hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba, Luật doanh nghiệp 2014 đã trao quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu doanh nghiệp.

Thứ tư, Luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ nội dung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ năm, Luật doanh nghiệp 2014 cho phép công ty TNHH và công ty Cổ phần có hơn một người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới tiến bộ hơn Luật Doanh nghiệp 2005, các công việc cần thực hiện có thể tóm gọn trong 4 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị các thông tin cơ bản để cấu thành hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp căn cứ theo số lượng thành viên hợp tác và sự hiểu biết về mô hình, cơ cấu, ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Phổ biến gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trử lên, Công ty Cổ phần.
 • Lựa chọn lĩnh vực hoạt động, ngành nghề đầu tư kinh doanh theo hệ thống mã ngành của Việt Nam.
 • Lựa chọn tên doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật, không trùng thông qua việc tra cứu, kiểm tra tại hệ thống cổng thông tin quốc gia.
 • Xác định trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Xác định mức vốn điều lệ. Lưu ý rằng nếu ngành nghề công ty dự kiến kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định này.
 • Xác định các chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Cung cấp CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn/ cổ đông.

Giai đoạn 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo thành phần hồ sơ quy định .
 • Thực hiện làm thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác nộp thay nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, đóng phí theo yêu cầu và nhận biên nhận. Hồ sơ được xử lý trong thời gian 3 ngày làm việc. Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.

Giai đoạn 3: Làm con dấu pháp nhân và đăng công bố lệ hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

Từ 01/7/2015, doanh nghiệp đã có thể tự làm con dấu của mình hoặc tự do sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường. Doanh nghiệp và công ty kinh doanh khắc dấu hoàn toàn có thể chủ động thực hiện giao dịch liên quan đến việc làm con dấu doanh nghiệp như một giao dịch dân sự thông thường. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi khắc dấu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên cổng thông tin quốc gia nhằm công bố công khai cho các bên thứ ba giao dịch với doanh nghiêp được biết về con dấu của doanh nghiệp.

Việc khắc dấu và thông báo mẫu dấu, đăng công báo trên hệ thống thông tin quốc gia có thể thực hiện thông qua ủy quyền nếu Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 4: Thủ tục sau thành lập doanh nghiệp

 • Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
 • Thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn.
 • Treo biển hiệu công ty.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *