Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế hay không? Thuế phải đóng có tỉ lệ thuận với điều lệ để đăng ký? Nếu có thì mức thuế cụ thể là bao nhiêu?

Vốn điều lệ là gì?

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Thời gian phải hoàn thành việc góp vốn:

Trước khi Luật doanh nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015:

  • Công ty TNHH là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Công ty Cổ phần là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Sau khi Luật doanh nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015:

  • Cả Công ty TNHH và cổ phần đều là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Về cơ bản, các thành viên hoặc cổ đông có thể thanh toán/ hoàn tất việc góp vốn trong trong thời gian ngắn hơn so với thời hạn này do thỏa thuận. 

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế hay không?

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế môn bài phải đóng. Mức thuế môn bài phù thuộc vào mức vốn điều lệ đăng ký khi thành lập doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Nếu vốn điêu lệ dưới 10 tỷ: Thuế môn bài phải đóng là 2 triêu đồng/năm;
  • Nếu vốn điêu lệ trên 10 tỷ: Thuế môn bài phải đóng là 3 triêu đồng/năm;
  • Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Thuế môn bài phải đóng là 1 triêu đồng/năm.

Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm.

Nếu doanh nghiệp thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (Từ 1/7 đến 31/12 trong năm) thì năm đầu tiên thành lập nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Lưu ý nếu không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Tư vấn mở công ty

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *