Điều kiện mua bán doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện mua bán doanh nghiệp tư nhân

Với bản chất là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định trong việc bán doanh nghiệp của mình.

1. Quyền bán doanh nghiệp tư nhân

Bán doanh nghiệp tư nhân là chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp cho người khác. Việc bán doanh nghiệp về thực chất là bán toàn bộ tài sản còn lại trong doanh nghiệp, bởi vì về nguyên tắc, trước khi bán, doanh nghiệp tư nhân đã thanh toán hết các khoản nợ và thanh lý hết các hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên có liên quan. Chính vì vậy mà Khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014 mới quy định “Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác”.

2. Điều kiện mua bán doanh nghiệp tư nhân

Pháp luật hiện hành không quy định hình thức hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, để minh bạch và thuận lợi trong quá trình giao dịch, các bên nên xác lập hợp đồng mua bán doanh nghiệp bằng văn bản với những thỏa thuận cơ bản về: giá trị hợp đồng; quyền và nghĩa vụ các bên; trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng…

Khác với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 không bắt buộc chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua.

3. Nghĩa vụ đăng ký thay đổi chủ doanh chủ doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân mua doanh nghiệp tư nhân từ một cá nhân khác có nghĩa vụ phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, họ phải làm thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo phụ lục II-3 được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi có trụ sở của doanh nghiệp tư nhân. Trong thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo các thông tin cá nhân sau đây của bên mua và bên bán: Họ và tên; Giới tính; năm sinh; quốc tịch; Dân tộc; Chứng minh nhân dân; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường; chỗ ở hiện tại…

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến thuế

Trên đây là một số quy định liên quan đến Điều kiện mua bán doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *