Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty là gì? Hồ sơ thàng lập công ty bao gồm những tài liệu gì? Đối với các loại hình khác nhau thì hồ sơ thành lập công ty có khác nhau hay không?

Hồ sơ thành lập công ty là bộ hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị nếu muốn thành lập doanh nghiệp. Hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến là Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty hợp danh thì hồ sơ thành lập đối với các loại hình này cơ bản là giống nhau về thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, nội dung phải đăng ký là hoàn toàn khác nhau do mỗi doanh nghiệp có các thông tin các nhau về tên, mã ngành hoạt động, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật v.v… Hơn nữa, mỗi loại hình có một bản điều lệ riêng biệt. Do vậy, doanh nghiệp nên tham vấn ý kiến tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp.

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

2. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên

Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

3. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần, Công ty Hợp danh

Căn cứ theo Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đvới cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đi với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Người đại diện pháp luật, Trụ sở và Điều lệ doanh nghiệp

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Hồ sơ thành lập công ty nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Hồ sơ thành lập công ty”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *