Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ 2018

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ 2018

Câu hỏi: Tôi đang muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì:

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với câu hỏi này, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay với nhu cầu ngoại ngữ tăng cao, nhiều tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên để thành lập trung tâm ngoại ngữ buộc các chủ thể phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật như sau:

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

– Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền.

– Có cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Nếu qua khảo sát và xem xét và nhận thấy mình đã đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và nội dung giảng dạy như trên, bạn có thể tiến hành các bước thủ tục để tiến hành xin hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn và đưa ra các giải pháp cho trường hợp cụ thể của mình, bạn có thể liên hệ Hotline 090.145.1945 của Tư vấn LTL để được hỗ trợ thêm.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *