Thủ tục xin giải thể trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục xin giải thể trung tâm ngoại ngữ

Câu hỏi: Tôi muốn làm Thủ tục xin giải thể trung tâm ngoại ngữ đã được cấp phép do hoạt động quá èo uột, không thành công dù trung tâm đã mở được 2 năm. Tôi có tham khảo quy định nhưng không hề thấy nói gì đến thành phần hồ sơ cần soạn thảo và cung cấp. Nhờ LTL tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn.

(Anh Đào Ba Th., Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, LTL xin trả lời như sau:

Hiện nay theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục giả thể trung tâm ngoại ngữ như sau:

Điều 52. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

c) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thì có thẩm quyền quyết định việc giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra;

b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Thông tư 21/2018/TT-BGDDT cũng không hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ nên LTL khuyến nghị, tư vấn một số thành phần hồ sơ cơ bản mà bạn cần phải soạn thảo và chuẩn chị như sau:

  • Văn bản, công văn đề nghị giải thể;
  • Các quyết định thành lập, cấp phép hoạt động, công nhận giám đốc đã được cấp trước đó cho Trung tâm; 
  • Các hồ sơ thanh lý hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng khác.
  • Các hồ sơ thuế đã quyết toán trong thời hạn hoạt động;
  • Các hồ sơ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Về cơ bản, bạn cần chứng minh rằng cơ sở của bạn có nhu cầu giải thể (hoạt động không hiệu quả, thị trường không hứa hẹn, không đủ ngân sách tiếp tục hoạt động…) và nhu cầu này hoàn toàn chính đáng; Ngoài ra, bạn phải chứng minh mình đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với các bên trong suốt quá trình hoạt động như hoàn tất nghĩa vụ với người lao động, học viên, bên cho thuê nhà (nếu có), chủ nợ, các cơ quan nhà nước….

Khi tập hợp được đủ hồ sơ và cho thấy phương án giải quyết sau giải thể phụ hợp bạn sẽ được cấp quyết định giải thể theo quy định.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *