Thủ tục thay đổi người đại diện hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi người đại diện hộ kinh doanh

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh là một thông tin cơ bản và quan trọng. Vì vậy, khi có sự thay đổi về hộ kinh doanh thì bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi thông tin tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Thủ tục này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý để tiến hành thủ tục:

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  • Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:
  • a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
  • b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  • c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.”

Theo quy định trên, thì hồ sơ bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Quyết định về việc thay đổi người đại diện của các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện của các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh ;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.
  5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Như vậy, khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Hồ sơ để tiến hành thủ tục được quy định như trên.

https://tuvanltl.com/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *