Phí cấp thẻ tạm trú

Phí cấp thẻ tạm trú Khi thực hiện xin thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường, người nước ngoài phải đóng lệ phí nhà nước. Tùy mỗi trường hợp thủ tục, người nước ngoài phải đóng một mức phí khác Xem thêm

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2020

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2020 Với các chính sách cởi mở, thị trường ngày càng sôi động với vị thế là một nước đang trên đà phát triển đã thu hút không ít khách Xem thêm

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2020

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2020 Với những ai không muốn đi lại thực hiện thủ tục nhà nước thì lựa chọn Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài là một sự Xem thêm