Công văn đề nghị hủy thẻ tạm trú 2020

Công văn đề nghị hủy thẻ tạm trú 2020

Thẻ tạm trú theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì “Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.” .

Trong quá trình làm việc tại Việt Nam người nước ngoài sẽ được các tổ chức, cá nhân bảo lãnh làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, đây là loại giấy tờ chứng nhận người nước ngoài đủ điều kiện để cư trú tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh lại có nghĩa vụ quản lý thẻ tạm trú của nhân sự của mình. Trong một số trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật, lúc này tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đề nghị hủy thẻ tạm trú.

Tại Điều 6 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định như sau: “Người nước ngoài có các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5, và 6 Điều 5; khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam”.

Công văn đề nghị hủy thẻ tạm trú của các tổ chức, cá nhân bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin về tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh cùng với lý do, mục đích bảo lãnh người nước ngoài trước đó.

– Thông tin về người lao động nước ngoài: Họ và tên, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số thẻ tạm trú, thời hạn thẻ tạm trú.

– Lý do yêu cầu thu hồi. Ghi rõ lý do bị thu hồi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Công văn đề nghị thu hồi phải được ký tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân đề nghị và được gửi về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc làm công văn là phù hợp để ngăn chặn người nước ngoài tiếp tục cư trú và có các hành vi vi phạm pháp luật, tạo ảnh hướng xấu cho xã hội nói chúng và cho tổ chức, cá nhân bảo lãnh nói riêng.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *