Phí visa có chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Phí visa có chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? Câu hỏi: Công ty chúng tôi có tiến hành xin visa cho người lao động nước ngoài của công ty. Tôi muốn hỏi khoản phí này có được đưa vào Xem thêm

Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài

Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài Người nước ngoài khi vào Việt Nam phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để tiến hành xin visa. Visa cấp cho người nước ngoài là Xem thêm