Người nước ngoài muốn định cư tại Việt Nam

Người nước ngoài muốn định cư tại Việt Nam Câu hỏi: Tôi là công dân Việt Nam có chồng là công dân Pháp. Chồng tôi về Việt Nam ở với tôi đã được 2 năm theo thời hạn của thẻ Xem thêm

Khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật lý lịch tư pháp

Khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật lý lịch tư pháp Câu hỏi: Tôi muốn hỏi phiếu lý lịch tư pháp cấp cho đối tượng nào và cơ quan nào có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp Xem thêm

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài 2018

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài 2018 Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp, công dân nước ngoài cư trú ở Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan có Xem thêm

Người nước ngoài ở Việt Nam bao lâu thì được cấp lý lịch tư pháp ?

Người nước ngoài ở Việt Nam bao lâu thì được cấp lý lịch tư pháp? Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp thì người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu Xem thêm