Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp

Khi người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải tiến hành hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp gửi có quan có thẩm quyền. Hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp bao gồm:

– Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp;

Trong đó tờ khai lý lịch phải theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cụ thể là theo mẫu kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BTP dành cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trong tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm các nội dung sau:

– Thông tin cá nhân của người đề nghị: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi sinh; quốc tịch; dân tộc; nơi thường trú; nơi tạm trú; giấy CMND/Hộ chiếu; Họ tên cha; họ tên mẹ; họ tên vợ/chồng; số điện thoại/email.

– Quá trình cư trú của bản thân: ghi rõ quá trình cư trú của bản thân từ năm 14 tuổi đến thời điểm xin cấp. Trong đó ghi rõ từ tháng/năm đến tháng/năm; nơi thường trú/tạm trú; nghề nghiệp, nơi làm việc.

Trong phiếu khai rõ  về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có).

– Yêu cầu của người đề nghị: Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2; yêu cầu có hay không xác nhận về nôị dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1).

Lưu ý rằng:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp.

https://tuvanltl.com/phieu-ly-lich-tu-phap-het-han/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *