Phiếu lý lịch tư pháp hết hạn

Phiếu lý lịch tư pháp hết hạn

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Với mục đích nhằm chứng minh tình trạng nhân thân của bản thân, cho nên Luật lý lịch tư pháp không quy định thời hạn, nên không đặt ra trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hết hạn.

Tuy nhiên, một số luật liên quan lại có quy định về thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp. Cụ thể như Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định phiếu lý lịch tư pháp của người nước ngoài khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động phải có thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ… để được cấp giấy phép lao động, bắt buộc phiếu lý lịch tư pháp của người nước ngoài phải có thời hạn trong vòng 6 tháng, nếu quá 6 tháng thì hết hạn và không có giá trị.

Mặc dù, pháp luật không quy định thời hạn đối với Phiếu lý lịch tư pháp nhưng trên thực tế vẫn đặt ra trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hết hạn. Cụ thể, khi người lao động làm việc trong các công ty, thông thường sau 1 2 năm các công ty lại yêu cầu nhân viên phải nộp bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp mới. Điều này có thể hiểu đơn giản như thế này phiếu lý lịch tư pháp cũ không dùng được nữa. Việc yêu cầu bổ sung lý lịch tư pháp của các công ty trong trường hợp này nhằm cập nhật tình trạng nhân thân của nhân viên nhằm thuận lợi trong công tác quản lý, bởi không ai dám đảm bảo tại thời điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp một người không có tiền án thì sau này vẫn không có tiền án.

Trong những trường hợp trên, khi phiếu lý lịch tư pháp hết hạn buộc cá nhân có nhu cầu phải tiến hành làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp mới. Trình tự, thủ tục như việc xin cấp lần đầu. Để được hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 090.145.1945

https://tuvanltl.com/quan-ly-giao-vien-nuoc-ngoai-2/

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Phiếu lý lịch tư pháp hết hạn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *