Danh mục ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

Danh mục ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh những ngành nghề nào theo quy định của pháp luật?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn LTL xin tư vấn như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc mộ hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Đối với ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể được quy định tại Điều 74 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  1. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  2. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Với quy định này thì hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật cho phép được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg và được phép kinh doanh các ngành nghề có điều kiện nếu đáp ứng được các điều kiện của pháp luật. Vì các ngành nghề rất đa dạng và dàn trải nên hệ thống ngành nghề được mã hóa dưỡi các mã số.

Để được tư vấn về ngành nghề hoạt động chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Hotline của LTL để chúng tôi hỗ trợ tra cứu mã ngành miễn phí cho bạn.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-chuyen-dia-diem-kinh-doanh-sang-tinh-khac/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com