Phí đăng ký giấy phép kinh doanh

Phí đăng ký giấy phép kinh doanh

Khi cá nhân, tổ chức muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải nộp một mức phí nhất định cho cơ quan nhà nước. Mức phí này pháp luật quy định như sau:

Thứ nhất, về đối tượng nộp phí.

Tại Điều 2 Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định người nộp phí, lệ phí bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Thứ hai, mức lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Thông tư 130/2017/TT-BTC quy định mức thu  đã có giảm so với quy định trước đây như sau:

Đối với lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp,  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Đối với Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/hồ sơ.

Thứ ba, các đối tượng được miễn phí, lệ phí. Theo quy định của Thông tư 130/2017/TT-BTC  thì một số đối tượng sẽ được miễn phí, lệ phí như sau:

– Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

https://tuvanltl.com/danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-ho-ca-the/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *