Thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể

Thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình thành lập. Để được kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể, UBND cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh, trên đó sẽ có các thông tin về tên hộ kinh doanh và tên chủ hộ kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà hộ kinh doanh sẽ có nhu cầu thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể. Việc thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể trên thực tế được thực hiện như sau:

Đối với hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân thành lập, hiện nay pháp luật không cho phép thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh. Đối với trường hợp này, nếu hộ kinh doanh cá thể muốn đổi tên thì chủ hộ kinh doanh hiện tại phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể và chủ hộ mới tiến hành đăng ký mới trên địa điểm kinh doanh đó.

Đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, khi có nhu cầu thay đổi tên chủ hộ kinh doanh thì tiến hành gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh. Việc tiến hành thay đổi được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ”.

https://tuvanltl.com/danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-ho-ca-the/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *