Thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là một trong những thông tin quan trọng thuộc nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. Vì vậy, trong trường hợp hộ kinh doanh tiến hành thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh, thì cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Theo quy định tại  Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  • Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:
  • a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
  • b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  • c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
  1. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký”.

Như vậy, trong trường hợp thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh thì hộ kinh doanh cần tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh để tiến hành thay đổi cũng như để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới. Đồng thời khi tiến hành nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, bạn cần nộp lại Giấy chứng nhận  đăng ký hộ kinh doanh cũ được cấp trước đó.

Có thể thấy, đây là một thủ tục bắt buộc nên bạn cần tiến hành theo quy định nhằm tránh trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

Điều 43. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

  1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi saub) Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;”

Để tránh bị áp dụng chế tài xử phạt như trên, trong trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh, bạn cần nhanh chóng tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định như trên. Đây là một thủ tục bắt buộc nhằm tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước thuận lợi, dễ dàng hơn, tránh trường hợp nhẫm lẫn, thất thoát nguồn thu thuế.

https://tuvanltl.com/von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *