Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023

Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023

Câu hỏi: Tôi xin hỏi Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023. Nếu bắt buộc thực hiện thì tôi làm hồ sơ phải chuẩn bị bao gồm những gì?

Doanh nghiệp nào phải làm giấy phép kinh doanh vận tải?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tương tự như giấy khai sinh doanh nghiệp, đánh dấu sự ra đời và gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy phép con thể hiện doanh nghiệp đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật để được hoạt động kinh doanh vận tải. Do vậy, làm giấy phép kinh doanh vận tải mới là điều kiện đủ cho doanh nghiệp hoạt động.

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Điều 19. Thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép kinh doanh như sau:

  • Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:
  • a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định;
  • b) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
  • Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc bị hư hỏng, hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định.
  • Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh:
  • a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; đối với hộ kinh doanh vận tải thực hiện theo khoản 2 Điều này;
  • b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải 2023 nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 0902.990.954

Mail: infotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *