Tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không ?

Tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không ?

Trong quá trình tiến hành sản xuất kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu góp vốn doanh nghiệp là điều thường xuyên xảy ra. Việc góp vốn được tiến hành nhằm nhiều mục đích: nắm quyền sở hữu và quản lý doanh nghiệp, đầu tư thu lợi nhuận…Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, tổ hợp tác muốn thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp. Điều này, đặt ra câu hỏi đối với người trong cuộc: Liệu rằng những tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không?

Trước hết, cần phải hiểu, tổ chức không có tư cách pháp nhân là tổ chức không đáp ứng đầy đủ những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015:

“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy, đối với bất kỳ tổ chức nào không đáp ứng đủ những điều kiện trên thì đều bị coi là không có tư cách pháp nhân. Về quy định góp vốn vào doanh nghiệp thuộc những trường hợp bị cấm, theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014:

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

  1. a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  2. b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 Tuy nhiên tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về  trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp:

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Như vậy, tổ chức không có tư cách pháp nhân không bị cấm thực hiện hành vi góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, không bị cấm thực hiện hành vi góp vốn vào doanh nghiệp nhưng tổ chức không có tư cách pháp nhân không có quyền quản lý doanh nghiệp đó. Bởi vì, sẽ vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy, có thể kết luận rằng: Luật doanh nghiệp 2014 không cấm tổ chức không có tư cách pháp nhân thực hiện hành vi góp vốn vào doanh nghiệp mà chỉ cấm các tổ chức không có tư cách pháp nhân thực hiện hành vi thành lập, quản lý doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *