Đăng ký lớp bồi duỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Đăng ký lớp bồi duỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Câu hỏi: Tôi hiện đang xin làm việc tại một trung tâm tư vấn du học, để làm việc trung tâm yêu cầu tôi có chứng chỉ bồi dương nghiệp vụ tư vấn du học, vậy để đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? và đăng ký ở đâu?

Hiện nay nhu cầu ra nước ngoài du học của học sinh, sinh viên… Việt Nam ngày càng tăng, vì vậy các trung tâm tư vấn du học cũng mọc lên càng nhiều do thế pháp luật cũng có những quy định một số yêu cầu đối với người tư vấn du học hay người đứng đầu trung tâm tư vấn du học là ít nhất phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Vậy để tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cần phải có hồ sơ thế nào và ở đâu sau đây chúng tôi sẽ giải thích rõ như sau:

Hồ sơ đăng ký và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BGDDT:

“Điều 8. Hồ sơ đăng ký học

Quy định hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học quy định theo quy định hiện hành.”

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BGDDT:

“Điều 4. Tổ chức bồi dưỡng

Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thực hiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”

Vậy tóm lại để thực hiện đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, bạn cần đến các cơ sở giáo dục có thực hiện nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học và đăng ký tham gia theo quy định của cơ sở đó để được tham gia lớp học. Sau khi tham gia khóa học thì tham gia thi lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì bạn có thể làm tư vấn du học rồi.

https://tuvanltl.com/quy-trinh-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-boi-duong-van-hoa/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Đăng ký lớp bồi duỡng nghiệp vụ tư vấn du học”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *