Trung tâm dạy thêm, học thêm

Trung tâm dạy thêm, học thêm

Hoạt động dạy thêm đã không quá xa lạ. Để đảm bảo chất lượng của hoạt động dạy thêm và tránh những tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ và Bộ Giáo dụ và Đào Tạo đã cùng nhau phối hợp ban hành các văn bản điều chỉnh vẫn đề này. Vậy các trung tâm dạy thêm, học thêm sẽ được thành lập và quản lý như thế nào, pháp luật quy định ra sao? Hôm nay các bạn hãy cùng LTL tìm hiểu về vấn đề trên.

1. Trung tâm dạy thêm, học thêm là gì?

Để biết được trung tâm dạy thêm, học thêm là gì ? ta cần tìm hiểu hoạt động dạy thêm, học thêm trước. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT quy định như sau: “Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. Có 2 hình thức dạy thêm, học thêm như sau:

  • Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.
  • Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 điều này tổ chức.

Vậy tóm lại chúng ta có thể hiểu trung tâm dạy thêm, học thêm là cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và có thu tiền người học theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp không được dạy thêm

Tuy trung tâm dạy thêm, học thêm có thể thực hiện hoạt động dạy thêm nhưng trong một số trường hợp cá biệt họ không được thực hiện hoạt động dạy thêm này.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDDT quy định như sau:

“Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

  1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
  2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
  3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
  4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
  • a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;
  • b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.”

3. Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

Để thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm một cách hợp pháp các cơ sở giáo dục phải có giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Để có được giấy phép cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.

Bước 3: Cơ quan cấp giấy phép sẽ thẩm định hồ sơ hợp lệ hay không hợp lệ.

Bước 4: Trong hạn 15 ngày nếu hồ sơ hợp lệ thì lên cơ quan cấp giấy phép để nhận giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL. Nếu bạn còn điều thắc mắc cần tư vấn về trình tự thủ tục pháp lý thành lập trung tâm dạy thêm, học thêm hoặc các vấn đề liên quan bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ miễn phí.

https://tuvanltl.com/dich-vu-xin-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *