Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

Đối với hình thức doanh nghiệp một chủ như công ty TNHH một thành viên thì giao dịch chuyển nhượng buộc phải có sự tham gia của chủ sở hữu công ty. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ tư vấn trình tự, quy định về giao dịch chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên.

Bạn cần tìm hiểu các thông tin về chủ sở hữu để tiến hành đàm phán, giao kết hợp đồng. Bởi vì, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là cá nhân hay tổ chức nên việc tìm hiểu các thông tin về chủ sở hữu để xác định thủ tục cần thiết. Việc tìm hiểu đầy đủ các thông tin, giúp bạn có cái nhìn tổng thể nhằm xác định tư cách chủ thể tham gia vào giao dịch. Ví dụ: Chủ sở hữu của công ty TNHH là công ty cổ phần, mà vốn điều lệ của công ty TNHH này chiếm đến 50% tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của công ty cổ phần thì bạn cần yêu cầu có thêm các văn bản như Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chuyển nhượng vốn ở công ty TNHH nhằm tránh nguy cơ hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu do không tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tiến hành giao kết hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ: Sau khi xác định chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên thì bạn cần tiến hành giao kết hợp đồng. Hợp đồng cần đảm bảo những nội dung cơ bản như: Thông tin của các bên, quyền và nghĩa vụ của các bên, đối tượng của hợp đồng, phương thức xử lý tranh chấp…Đây cũng là giấy tờ cần thiết để bên nhận chuyển nhượng vốn điều lệ tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Sau khi tiến hành giao kết hợp đồng, bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 46. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  • Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:
  • a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
  • b) Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
  • c) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
  • d) Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;
  • đ) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.”

Như vậy, giao dịch chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên buộc phải có sự chấp thuận của chủ sở hữu. Khi tham gia vào giao dịch bạn cần tiến hành theo quy trình như trên nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-tieng-anh-can-bao-nhieu-von/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com