Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Trong nội bộ doanh nghiệp tư nhân, không có thuật ngữ “chuyển nhượng vốn”. Bởi vì, vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký. Đồng thời, không tồn tại ranh giới rõ ràng giữa tài sản của doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, trong trường hợp, chủ doanh nghiệp muốn chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân thì có thể tiến hành giao dịch bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Quyền bán doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Điều 187. Bán doanh nghiệp

 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.”

Như vậy, nếu chủ doanh nghiệp thỏa thuận được với chủ thể khác trên tinh thần tự nguyện, thiện chí về giao dịch mua bán doanh nghiệp tư nhân thì hoàn toàn có quyền tiến hành giao dịch. Quy trình để tiến hành giao dịch bao gồm 02 bước căn bản như sau:

Bước 1: Tiến hành giao kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

 1. Thông tin các bên tham gia vào hợp đồng
 2. Mô tả đối tượng của hợp đồng
 3. Quyền và nghĩa vụ của bên bán doanh nghiệp tư nhân
 4. Quyền và nghĩa vụ của bên mua doanh nghiệp tư nhân
 5. Giá cả, phương thức và thời điểm thanh toán
 6. Phương thức giải quyết tranh chấp
 7. Cam đoan và bảo đảm của các bên
 8. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng phải được các bên có thẩm quyền ký và ghi đầy đủ họ và tên.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đây là thủ tục quan trọng đối với bên mua doanh nghiệp tư nhân. Sau khi tiến hành giao kết hợp đồng, bên mua cần phải thực hiện thủ tục này theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
 2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
 3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Giao dịch chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp tư nhân thực chất là giao dịch bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Khi tham gia vào giao dịch, bạn cần tiến hành theo quy trình nói trên để đảm bảo quyền, lợi ích cho mình.

https://tuvanltl.com/chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *