Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hiện nay, có một số tổ chức đang cung ứng dịch vụ làm giấy phép hộ kinh doanh hay còn gọi là dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Ưu điểm của dịch vụ này là được tiến hành bởi những cá nhân đã có kinh nghiệm. Vì vậy, thời gian tiến hành thủ tục nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, dù là bạn tự mình tiến hành hay sử dụng dịch vụ của các tổ chức trên thì hồ sơ để tiến hành thủ tục gần như giống nhau. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Như vậy, trường hợp thành viên của hộ kinh doanh/đại diện hộ gia đình tự mình tiến hành thì hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

Trong trường hợp, bạn muốn sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh của các tổ chức/cá nhân trên thị trường thì ngoài những giấy tờ trên, các bên cần lập văn bản ủy quyền (giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền) về việc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Khi tiến hành thủ tục ủy quyền, các bên cần mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đến tổ chức hành nghề công chứng để lập văn bản ủy quyền nhằm thực hiện thủ tục này.

Như vậy, hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp tự tiến hành hay sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh gần như đều giống nhau. Trong trường hợp, bạn sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì cần phải có thêm văn bản ủy quyền cho người được ủy quyền thực hiện thủ tục này.

https://tuvanltl.com/chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *