Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của mình, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Để thực hiện được việc này, bạn cần tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ giới thiệu đến bạn các thủ tục cần thiết.

Căn cứ pháp luật để tiến hành thủ tục:

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, quy định về thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư sang Giấy đăng ký doanh nghiệp như sau:

“ 4. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

6.Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, theo các quy định trên thì hồ sơ thủ tục để tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ thủ tục bao gồm:

  1. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
  2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.
  3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Như vậy, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp là khá đơn giản. Trong trường hợp, bạn có nhu cầu tiến hành cấp đổi thì cần tiến hành thủ tục như trên.

https://tuvanltl.com/chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *