Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những chủ thể phổ biến trên thị trường. Hình thức này tỏ ra phù hợp với những cá nhân/hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy, số lượng hộ kinh doanh được thành lập mới mỗi năm tại các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện là khá nhiều. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ dựa vào những quy định của pháp luật để nêu ra đặc điểm của hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

Điều 66. Hộ kinh doanh

  1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
  2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
  3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Từ quy định trên, các đặc điểm của hộ kinh doanh có thể tóm gọn:

Thứ nhất, hộ kinh doanh là một chủ thể được thành lập bởi một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình. Đối với nhóm cá nhân đứng ra thành lập phải đáp ứng điều kiện như: Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, hộ kinh doanh là một chủ thể không có tư cách pháp nhân. Nghị định 78/2015/NĐ-CP không quy định về tư cách pháp nhân của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đối chiếu những điều kiện công nhận có tư cách pháp nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 thì có thể thấy hộ kinh doanh không đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Thứ ba, các thành viên của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn trên toàn bộ tài sản của mình. Đặc điểm này giống với chủ doanh nghiệp tư nhân cũng như thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Điều này có nghĩa là không có “hàng rào chắn” nhằm bảo vệ tài sản riêng của các thành viên hộ kinh doanh.

Thứ tư, hộ kinh doanh là hình thức chỉ phù hợp với quy mô kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún. Bởi vì, theo quy định đã nêu trên, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm và chỉ được sử dụng dưới 10 lao động. Trong trường hợp, các thành viên của hộ kinh doanh muốn mở rộng phạm vi hoạt động hay sử dụng trên 10 lao động thường xuyên thì cần tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định.

Trên đây, là những đặc điểm cơ bản của hộ kinh doanh cá thể. Có thể thấy, hộ kinh doanh có những đặc điểm sẽ gây khó khăn cho bạn trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, bạn cần tham khảo kỹ càng trước khi quyết định thành lập hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *