Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân hay còn gọi là mua bán doanh nghiệp tư nhân. Để thực hiện giao dịch này, bạn cần tiếp xúc với chủ doanh nghiệp tư nhân để đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng. Thủ tục, quy trình để tham gia vào giao dịch mua bán doanh nghiệp tư nhân sẽ được trình bày trong bài viết này.

Quy trình, thủ tục để tiến hành mua bán doanh nghiệp tư nhân bao gồm 02 bước như sau:

Bước 1: Tiến hành giao kết hợp đồng mua bán.

Các bên cần tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng bao gồm những nội dung cơ bản như sau: Thông tin của các bên tham gia hợp đồng, đối tượng của hợp đồng mua bán, giá cả, thuế, lệ phí, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương án giải quyết tranh chấp, phương án xử lý lao động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp trước khi thực hiện việc mua bán, quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp sau khi đã thực hiện việc mua bán, trách nhiệm của các bên đối với doanh nghiệp mua bán, các khoản nợ của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, các khoản phải thu của doanh nghiệp, vấn đề về thuế và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động, hệ thống khác hàng, sản phẩm dịch vụ cung cấp, bí mật kinh doanh khác và các quy định khác.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi giao kết hợp đồng, thì bên mua doanh nghiệp tư nhân cần tiến hành thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
  2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
  3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Như vậy, để tiến hành giao dịch mua bán doanh nghiệp tư nhân, thì bạn cần tiến hành một quy trình bao gồm 02 bước như trên. Điều này đảm bảo tính pháp lý cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh của bạn sau này.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-tieng-anh-can-bao-nhieu-von/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *