Chuyển nhượng danh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng danh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân thực chất chỉ là thuật ngữ để chỉ giao dịch bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu đến bạn quy định để tham gia vào giao dịch mua bán doanh nghiệp tư nhân.

Trước hết, thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân cần có sự tham gia của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Vì trong nội bộ doanh nghiệp tư nhân thì chỉ có chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 187. Bán doanh nghiệp

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.”

Như vậy, đối với bên mua thì bạn cần làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp tư nhân để đàm phán, soạn thảo và giao kết hợp đồng. Hợp đồng cần lập bằng văn bản để phục vụ cho thủ tục thay đổi chủ sở hữu sau này tại Sở kế hoạch đầu tư.

Đồng thời, khi tham gia vào giao dịch mua bán doanh nghiệp tư nhân, các bên cần có những lưu ý như sau:

Thứ nhất, Các bên tham gia vào đều là cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân đứng ra thành lập và làm chủ. Tổ chức không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, đặc điểm chủ thể phải phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tính chất của giao dịch.

Thứ hai, theo quy định tại Khoản 2 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014:

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.”

Từ quy định trên, có thấy rằng: Việc thỏa thuận về nợ và các nghĩa vụ tài sản phát sinh trước thời điểm chuyển giao doanh nghiệp cho bên mua là rất quan trọng đối với các bên. Các bên cần thỏa thuận rõ ràng về nghĩa vụ nợ và tài sản phát sinh trước ngày chuyển giao doanh nghiệp. Đồng thời, cần lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến vấn đề này để chứng minh khi cần. Điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ xảy ra tranh chấp về nợ và nghĩa vụ tài sản giữa các bên.

Thứ ba, theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014:

“3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.”

Các bên cần thỏa thuận về phương án giải quyết lực lượng lao động mà doanh nghiệp tư nhân đang sử dụng, tránh nguy cơ các bên bị khởi kiện hay xử phạt do vi phạm quy định về pháp luật lao động.

Thứ tư, sau khi tiến hành giao kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân, bên mua doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Sở kế hoạch và đầu tư. Thủ tục này được tiến hành theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
  2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
  3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Như vậy, để tham gia vào giao dịch mua bán doanh nghiệp tư nhân một cách an toàn, đảm bảo các yếu tố về quyền sở hữu và pháp lý thì các bên tham gia cần tham khảo quy định của pháp luật và cần có những lưu ý như trên.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-tieng-anh-can-bao-nhieu-von/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *