Thành lập trường mầm non tư thục cần những gì ?

Thành lập trường mầm non tư thục cần những gì?

Giáo dục là một lĩnh vực hoạt động chịu sự quản lý sát sao của Sở giáo dục vì chất lượng giáo dục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển về trí tuệ lẫn thể chất của cả một thế hệ. Để thành lập trường mầm non tư thục, bạn cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Đây là một loại thủ tục đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chuẩn bị. Vì vậy, việc tìm hiểu, tham khảo quy định của pháp luật trước khi tiến hành là việc hết sức cần thiết.

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (Điểm b Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP):

“Điều 4. Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

  1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;”

Thẩm quyền cho phép thành lập trường mầm non tư thục theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.”

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh cho phép thành lập trường mầm non tư thục thể  hiện qua Quyết định cho phép thành lập, thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để đăng ký hoạt động trong thời hạn 02 năm theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

4. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.”

Như vậy, thủ tục thành lập trường mầm non là một bước trong quy trình để trường mầm non đi vào hoạt động hợp pháp. Sau khi có Quyết định cho phép thành lập, bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động cho trường mầm non.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep-van-tai/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thành lập trường mầm non tư thục cần những gì ?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *