Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

Thủ tục thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm là cần thiết để đảm bảo tính pháp lý của công ty. Để tiến hành được thủ tục trên, cần trải qua một quy trình bao gồm hai bước. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn quy trình đó và một số lưu ý khi thực hiện thủ tục.

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Mục đích của bước này là nhằm tạo tiền đề cho hoạt động xin cấp giấy phép đào tạo kỹ năng sống sau này. Bạn có thể lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp để thành lập từ đó giao dịch với các đối tác, học viên, khách hàng.

Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần lưu ý đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Đối với hoạt động đào tạo kỹ năng sống, mã ngành nghề là 85590 theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Bước 2: Tiến hành đề nghị cấp phép trung tâm đào tạo kỹ năng sống.

Thủ tục cấp phép hoạt động đối với trung tâm kỹ năng sống được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT như sau:

“a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ để cấp phép hoạt động theo quy định trên, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành xử lý hồ sơ và cấp Giấy phép hoạt động cho bạn theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

“b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Khi đã có đủ hai loại giấy phép trên, bạn có thể yên tâm tiến hành hoạt động, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/hop-dong-mua-ban-cong-ty-tnhh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *