Điều kiện mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

Điều kiện mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

Ở xã hội hiện đại, bên cạnh kiến thức ngành thì các ký năng sống, kỹ năng làm việc cũng chiếm một vài trò không hề nhỏ vào sự thành công của một cá nhân hoặc tổ chức. Do đó, để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các trung tâm đào tạo kỹ năng sống ngày càng được thành lập nhiều tại Việt Nam. Để thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống, bạn cần đáp ứng những điều kiện để nhất định theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các điều kiện cần phải đáp ứng nhằm đưa trung tâm kỹ năng sống đi vào hoạt động.

Có 3 điều kiện cơ bản cần đáp ứng là cơ sở vật chất; giáo trình, tài liệu sử dụng để giảng dạy; giáo viên, huấn luyện viên.

Điều kiện về cơ sở vật chất được quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Điều 4. Cơ sở vật chất

  1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
  2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.”

Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên phục vụ mục đích đào tạo kỹ năng sống được quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Điều 5. Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

  1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
  2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.”

Điều kiện về giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ mục đích đào tạo kỹ năng sống được quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Điều 6. Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.”

Khi đã đáp ứng các điều kiện theo quy định, bạn có thể hoàn tất hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp phép cho trung tâm của bạn đi vào hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

3. Không vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *