Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ ?

Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ ?

Trong hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân không bao gồm điều lệ. Đây là một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân với hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp khác. Điều này dẫn đến một số thắc mắc về điều này: Tại sao doanh nghiệp tư nhân không cần có điều lệ?.

Cụ thể, tại Điều 21 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Theo quy định trên, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân không cần có điều lệ. Đây là loại hình doanh nghiệp mà về hồ sơ đăng ký thành lập là đơn giản nhất. Vậy thì tại sao trong hồ sơ của doanh nghiệp tư nhân không cần có điều lệ. Để trả lời cho câu hỏi này, cần phải phân tích các quy định pháp lý cũng như đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Trước hết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp  do một và chỉ một cá nhân làm chủ sở hữu, đồng thời chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

Thêm vào đó, tại Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 185. Quản lý doanh nghiệp

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
  4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo những quy định trên, thì ta thấy trong nội bộ của doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu của nó có quyền hạn vô cùng lớn. Chủ sở hữu nắm quyền đối nội (quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sử dụng lợi nhuận sau thuế) và quyền đối ngoại (người đại diện theo pháp luật, nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài). Có thể, kết luận rằng trong doanh nghiệp tư nhân, không một cá nhân nào có thể cản trở, kiềm chế được quyền hạn của chủ sở hữu. Vì vậy, không cần điều lệ trong doanh nghiệp tư nhân cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì, một trong những mục đích của điều lệ là thiết lập các quy định nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể giám sát, kiềm chế lẫn nhau nhằm hướng đến việc bảo vệ lợi ích chung. Nhưng trong doanh nghiệp tư nhân thì không có một cá nhân hay cơ quan nào có thể thực hiện việc trên. Cho nên, việc yêu cầu điều lệ trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ là việc tượng trưng, mang tính chất “vừa đá bóng,vừa thổi còi”, không cần thiết.

Vì những lý do trên, doanh nghiệp tư nhân không có và không cần điều lệ. Vì quy định pháp luật cũng như đặc thù của doanh nghiệp tư nhân khiến cho điều lệ không cần thiết đối với doanh nghiệp tư nhân.

https://tuvanltl.com/tai-sao-cong-ty-hop-danh-khong-duoc-phat-hanh-chung-khoan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *