Tại sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán ?

Tại sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán ?

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Những thành viên này được gọi là thành viên hợp danh. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014:

“3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mà theo Khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010, chứng khoán bao gồm những loại giấy tờ sau:
“1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

  • a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
  • b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;
  • c) Hợp đồng góp vốn đầu tư;
  • d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.”

Như vậy, trong công ty hợp danh muốn huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán là hoàn toàn không thể. Điều này, dẫn đến việc khó khăn trong việc huy động vốn đối với loại hình công ty hợp danh. Trong quá trình thực thi Luật doanh nghiệp 2014, đã có rất nhiều thắc mắc về câu hỏi: Tại sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán?.

Trước hết, xuất phát từ đặc điểm của công ty hợp danh mang tính đối nhân. Vì vậy, trên thực tế, các cá nhân đứng ra để đảm nhận vai trò thành viên hợp danh nhằm mục đích thành lập đã có mối quan hệ thân thiết, có sự quen biết, tin tưởng lẫn nhau cho nên việc cho phép công ty hợp danh phát hành chứng khoán là không phù hợp. Bởi vì, những loại chứng khoán thông dụng như trái phiếu, cổ phiếu một khi phát hành ra công chúng sẽ có thể được sở hữu bởi rất nhiều người không quen biết nhau, ở những nơi khác nhau. Vì thế, nếu cho công ty hợp danh phát hành chứng khoán sẽ dẫn đến việc đi ngược lại với tính chất, đặc điểm của công ty hợp danh.

Thứ hai, công ty hợp danh mang tính chất chịu trách nhiệm vô hạn. Trong khi đó chứng khoán bản chất là một loại giấy tờ chứng minh phần vốn của một người sở hữu và chỉ chịu trách nhiệm và rủi ro trong phần vốn góp, khoản đầu tư. Vì vậy, đặc điểm chịu trách nhiệm vô hạn của công ty hợp danh không cho phép nó có thể phát hành  các loại chứng khoán.

Như vậy, về bản chất chứng khoán và công ty hợp danh là khác nhau. Cho nên, việc quy định công ty hợp danh được quyền phát hành chứng khoán sẽ dẫn đến xung đột pháp lý, có thể gây thiệt hại đến người góp vốn và nhà đầu tư. Vì vậy, Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào là điều hợp lý.

https://tuvanltl.com/von-dieu-le-cua-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Tại sao công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán ?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *