Hồ sơ đăng ký trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ đăng ký trung tâm ngoại ngữ

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 • Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ và đưa nó vào hoạt động trước tiên ta cần thỏa các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

“ 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”
 • Theo quy định này, khi muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần xem xét tính phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Ngoài ra đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và phương thức đào tạo cùng đó là chuẩn bị nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất cho trung tâm.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 • Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, sau khi đáp ứng điều kiện cơ bản ta cần chuẩn bị một bộ hồ sơ để đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
 • Chi tiết hồ sơ được quy định tại Khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

3. Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 • Sau khi đăng ký thành lập thành công thì cần phải đăng ký đề nghị cấp phép hoạt động thì trung tâm mới có thể đi vào hoạt động giảng dạy được, khi đó ta cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giao dục.
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
  • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
  • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
  • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
  • Các quy định về học phí, lệ phí;
  • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.
 • Chi tiết hồ sơ được quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

5 Replies to “Hồ sơ đăng ký trung tâm ngoại ngữ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *